HODY KOHOUTOVICE

MLADÉ HODY 2021

Zveme Vás na tradiční kohoutovické Mladé hody, které snad proběhnou
12. června 2021.

Za krojované Lukáš Hudec a Josef Melkus - Barbora Smékalová a Jana Brázdová
(Luky a Melky - Barča a Janča) - hlavní stárci