PARTNEŘI HODŮ

Hody v Kohoutovicích by byly jen těžko realizovatelné v takové podobě bez podpory a spolupráce místních lidí. Proto děkujeme všem partnerům, kteří se svojí pomocí podílejí na hodech v Kohoutovicích:

PODPORUJÍ NÁS

kaple Svaté rodiny
restaurace Montána
CVČ Legáto
MOP Brno

dechová hudba Ištvánci


víno Dolní Bojanovice
koňský povoz Troubsko

POŘADATELÉ

Městská část Brno-Kohoutovice
Společenství křesťanské mládeže

DĚKUJEME ZA POMOC

Jaroslavu Plškovi
Mirkovi Brázdovi
Marcele Brázdové
Jitce Adolfové
Vlastě Valešové
Vladimíře Žůrkové
Libuši Brázdové
Marii Zrnečkové
Terezce Adolfové  
Vojtovi Procházkovi

a samozřejmě celé chase!