MLADÉ HODY 2020

Termín: 13. června 2020
Hlavní stárci: Lukáš Hudec a Barbora Smékalová (Luky a Barča)
                          Josef Melkus a Jana Brázdová (Melky a Janča)
Mladých párů: 14 (3 kolony)

Z důvodu omezení v souvislosti se šířením koronaviru byly Mladé hody 2020 zrušeny.