MLADÉ HODY 2018

Termín: 9.-10. června 2018
Hlavní stárci: Ondřej Švéda a Ludmila Březinová (Všezňa a Lída)
Mladých párů: 18 (4 kolony)
Sklepníků: 10 + 1 harmonikář + 1 houslista
Ženáčů: 3 + 35 krojovaných dětí

Kapela a muzika: DH Ištvánci, CM Slovácko mladší

Rok se s rokem sešel a Mladé hody 2018, pořádané Městskou částí Brno-Kohoutovice v úzké spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže, jsou úspěšně za námi. Jejich průběh byl z velké části podobný hodům z loňských let, ale také je třeba zmínit novinky, které letošní rok přinesl.

Prvním krokem k úspěšným hodům bylo ve 13 hodin požehnání hodovníkům a vínu v kapli Svaté rodiny. Po něm navázal hodový průvod po starých a nových Kohoutovicích, při kterém si stárci vyzvedli své krásné stárky. Zastávek bylo tento rok šest, tedy o jedno více, než doposud. V dobrou náladou překypujícím průvodu bylo možné nalézt kromě krojovaných stárků a stárek také sklepníky a ženačky, kapelu, krojované děti, místní obyvatele, přespolní diváky a mnoho a mnoho dalších. Průvod také na dvou zastaveních svým zpěvem a tancem "poveselil" obyvatele DPS a "zkomplikoval" dopravu na rozcestí ulice Výletní. Nakonec pak dlouhý průvod v 16,30 dorazil ke zdravotnímu středisku, kde nově v letošním roce proběhlo slavnostní předání hodového práva panem starostou Šafaříkem. Hned na to hodová chasa utvořila čtyři plné kolony a zatančila Moravskou besedu. Na památku se potom přešlo k fotografování všech krojovaných, z něhož se chasa rozešla načerpat a obnovit síly na hodovou večeři.

Přesně ve 20 hodin mnoho účastníků lehce nadskočilo, neboť stárci se stárkami s hlasitým jucháním naběhli ke zdravotnímu středisku, a společným tancem Zavádka oficiálně zahájili večerní hodovou zábavu. O hodinu později se chasa opět dala dohromady a zapáleně Doudlebskou polkou přiměla k tanci i na první pohled stydlivější jedince. Ihned po tomto rozehřívacím tanci započala tradiční soutěž Mašličkovaná, ve které se malí i velcí účastnici zábavy mohli utkat tancem o největší počet mašliček. Úderem 22. hodiny chasa znovu zatančila Moravskou besedu a v 11 hodin pak pro velký úspěch zopakovala Doudlebskou polku. O půlnoci její mužská část předvedla půlnoční překvapení, v němž do tance židovských rabínů zakomponovali příběh od hledání po stavění hodové máje. O hudební doprovod celého večera pečovala dechová kapela Ištvánci, kterou poté nahradil zkušený harmonikář Vojťák s houslistou Kubou a dalšími.

V neděli program pokračoval od 14 hodin opět u zdravotního střediska. Celé odpoledne moderoval folklorista Jiří Helán a k poslechu a tanci hrála cimbálová muzika Slovácko mladší. K této příjemné hudbě bylo možno využít některého z přítomných vinařů a okoštovat moravská vína. V 15,30 vystoupil dětský soubor Brněnský Valášek a o hodinu později se ukázaly stárky s poctivě natrénovaným tancem Karičky. Na závěr ještě pan starosta vyhlásil soutěž v natahování velkého koštýře, ve které sklepníci i hlavní stárek bez zaváhání obstáli a vyhráli tak láhev vína z jeho vlastního vinohradu.

Vděčnost a velké Díky patří zejména panu Plškovi, paní Adolfové, manželům Brázdovým, zástupcům radnice, ženám pečujícím o kroje, všem stárkům, stárkám a všem ostatním, kteří svoji skvělou náladou a přístupem ukázali, jak se dokáží radovat ze života. Bylo by velkou chybou také nezmínit mnohdy nevděčnou a neviditelnou práci hlavních stárků - Lída a Všezňa, kteří rádi obětovali kus svého mládí pro tuto záslužnou činnost.

Na závěr něco pro milovníky statistiky. Krojovaný průvod čítal 36 stárků a stárek, 10 sklepníků, 3 ženačky, 35 krojovaných dětí, 14 člennou kapelu, harmonikáře a koňský povoz s kočím.