MLADÉ HODY 2015

Termín: 6. června 2015
Hlavní stárci: Ondřej Švéda a Terezie Adolfová (Všezňa a Terka)
Mladých párů: 17 (4 kolony)
Sklepníků: 5 + 1 harmonikář
Ženáčů: 2 + 24 krojovaných dětí
Kapela: DK Silvanka 

První červnová sobota v Kohoutovicích patřila tradičním Mladým hodům, které pořádala RMČ Brno-Kohoutovice ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže.

Zahájení hodů bylo, jako vždy, v kapli Svaté rodiny o půl druhé odpoledne. Zde otec Haluza požehnal víno spolu se slavnostním průvodem. Následovalo předání hodového práva panem starostou Šafaříkem, tentokrát poprvé zhmotněném v podobě koštýře. Poté se už slavnostní krojovaný průvod s kapelou a koňským povozem vydal napříč celými Kohoutovicemi. Stárci si vyzvedli své stárky na pěti zastávkách a na dvou zastaveních (u DPS a na Výletní) chasa zatančila a zazpívala. Poslední zastavení pak bylo věnované paní Niederlové, která slavila krásných 80 let a svou pomocí se zasloužila o znovuobnovení hodů v Kohoutovicích. V pět hodin pak průvod doputoval na prostranství před zdravotnickým střediskem, kde stárci a stárky zatančili Moravskou besedu.

Večerní hodová zábava v restauraci Montána začala náběhem stárků a stárek. Celý večer hrála k tanci a poslechu dechová kapela Silvanka. Kromě tance kohoutovická chasa za doprovodu harmonikáře zpívala hodové písně, jak je již samozřejmostí. V deset hodin následovala večerní beseda a vyhlášení výsledků mašličkované soutěže. Zábava pak vyvrcholila půlnočním překvapením v podání půvabných stárek s jejich kovbojským vystoupením. Počasí nám přálo, a tak početná skupina hodovníků vydržela zpívat a tančit až do brzkých ranních hodin.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na letošních vydařených Mladých hodech podíleli. Zástupcům radnice, ženám starajícím se o kroje, panu Plškovi, paní Adolfové a rodině Brázdovým, všem stárkám a stárkům, sklepníkům, pořadatelské službě a hlavně také všem, kteří jste si s námi přišli zatancovat, zazpívat a poveselit se a udělali naše Mladé hody takovými krásnými!

Na závěr přidáme ještě nějaká čísla. Letošních hodů se zúčastnilo téměř šest set lidí. Krojovaný hodový průvod čítal 34 stárků a stárek, 5 sklepníků, 2 ženáče, 24 krojovaných dětí, 16člennou kapelu, harmonikáře a koňský povoz s kočím.