MLADÉ HODY 2012

Termín: 2. června 2012
Hlavní stárci: Pavel Zrnečko a Anna Kiliánová (Fredy a Áňa)
Mladých párů: 17 (4 kolony)
Sklepníků: 5 + harmonikář
Ženáčů: 1 + 15 krojovaných dětí

Kapela: DK Silvanka