MLADÉ HODY 2019

Termín: 8. června 2019
Hlavní stárci: Ondřej Makeš a Terezie Adolfová (Ondra a Terka)
Mladých párů: 16 (4 kolony)
Sklepníků: 10 + 1 harmonikář
Ženáčů: 5 + 33 krojovaných dětí
Kapela: DH Ištvánci

Vážení čtenáři, věřte, nevěřte, ale tradiční lidová akce v Kohoutovicích Mladé hody, má za sebou další úspěšný ročník. Očekávání se naplnilo v sobotu 8. června, kdy vyvrcholila spolupráce MČ Brno-Kohoutovice a Společenství křesťanské mládeže.

Zahájení hodů ve 13 hodin nebylo nikde jinde než v kapli Svaté rodiny, a to požehnáním hodovníků. Osamělí stárci se posléze průvodem vypravili pro své milé stárky, které je již nedočkavě čekaly schované na 5 zastaveních umístěných ve starých i nových Kohoutovicích. Průvod to byl dlouhý a početný. Mimo stárků a postupně i stárek jste v něm mohli vidět sklepníky, ženačky, kapelu, krojované děti a mnoho dalších milovníků tradiční lidové zábavy zdaleka nejen z Kohoutovic. Zpívalo se, juchalo, tančilo, zkrátka nic podstatného se nevynechalo. Pro potěchu oka i ucha průvod na čas zastavil potěšit a osvěžit klienty DPS, podobné zastavení se konalo na ulici Výletní.

V 16.30 hodin průvod konečně trefil ke zdravotnímu středisku, kde nám pan starosta Petr Šafařík předal hodové právo. Dále již nic nebránilo zatancování Moravské besedy. Po následném společném focení se chasa vydala vydechnout si a doplnit energii hodovou večeří.

Hodová zábava byla oficiálně zahájena ve 20 hodin naběhnutím chasy na náměstí u zdravotního střediska a představením druhého tance Zavádka. O hodinu později byly do tance zapojeny i početné skupiny návštěvníků, a to Doudlebskou polkou a soutěží Mašličkovaná. Ve 22 hodin byla pro velký úspěch opět zopakována Moravská beseda. Na půlnoc se nemohla dočkat zejména děvčata, neboť jim letos patřilo půlnoční překvapení. O hudební doprovod k tanci a zpěvu se starala kapela Ištvánci, která byla později nahrazena naším bezkonkurenčním harmonikářem Vojťákem a dalšími hudebníky. Zábava pak úspěšně pokračovala až do nedělního svítání.

Převeliké díky si zaslouží početná skupina osob, bez nichž bychom si hody představit nedokázali. Je to pan Plšek, paní Adolfová, manželé Brázdovi, zástupci radnice, ženy svědomitě pečující o kroje, všichni stárci a stárky, jež s plným nasazením pracovali na krásných vzpomínkách na dlouhá léta dopředu. Zaplať pánbůh za ně.

Pro analytické typy ještě troška statistiky. Krojovaný průvod se skládal z 32 stárků a stárek, 10 sklepníků, 5 ženaček, 33 krojovaných dětí, 14 členné kapely, harmonikáře a koňského povozu s kočím. Fotografie, které stojí za to, naleznete na hody.kaplekohoutovice.cz, kohoutovice.brno.cz a na facebooku Hody Kohoutovice.