MLADÉ HODY 2017

Termín: 10. června 2017
Hlavní stárci: Ondřej Švéda a Ludmila Březinová (Všezňa a Lída)
Mladých párů: 17 (4 kolony)
Sklepníků: 8 + 1 harmonikář
Ženáčů: 2 + 37 krojovaných dětí
Kapela: DH Ištvánci 

Dlouho očekávaná, připravovaná a již tradiční kohoutovická červnová akce by mohla začínat otázkou: "Čí so hode?" Jak to vlastně bylo a nebylo s Mladými hody 2017, které v sobotu 10. června pořádala MČ Brno-Kohoutovice ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže?

Nejdůležitější část události započala ve 13.30 hodin požehnáním hodovníků v kapli Svaté rodiny s následným předáním hodového práva před radnicí panem místostarostou Aujeským. Po zahájení se stárci vydali průvodem vyzvednout půvabné stárky na 5 zastávkách rozmístěných po starých i nových Kohoutovicích. Během průvodu, ve kterém jste mohli vedle stárků a stárek vidět také sklepníky, kapelu, krojované děti a mnoho místních i přespolních se zpívalo, juchalo a samozřejmě tančilo. Na ulici Výletní a u DPS se zastavilo a hodově dovádělo. Předlouhý průvod v 17 hodin dorazil ke zdravotnímu středisku, kde se zatančila Moravská beseda. Po společném focení nastala ta pravá chvíle načerpat nových sil a rozejít se na hodovou večeři.

Oficiální zahájení hodové zábavy se uskutečnilo ve 20 hodin, kdy naběhla kompletní chasa do prostoru venkovní části restaurace Montána a předvedla druhý společný tanec s názvem Zavádka. Od deváté hodiny večerní probíhala tradiční soutěž Mašličkovaná pro nekrojované hodovníky. Desátou hodinu večerní opět zahájila beseda. A o půlnoci? Přece půlnoční překvapení, tentokrát v režii děvčat, na téma boj o poslední pribináček. O kvalitní poslech k tanci a zpěvu se postarala kapela Ištvánci, kterou následně vystřídal svým výkonem nesmrtelný harmonikář Vojťák, letos hrající spolu s dalším harmonikářem a třemi houslisty. Zábava probíhala plynule až do nedělní ranní mše, čímž se kruh uzavřel.

Obrovské poděkování patří panu Plškovi, paní Adolfové, manželům Brázdovým, zástupcům radnice, ženám starající se o kroje, všem stárkům, stárkám a vůbec všem účastníkům, kteří dotvořili báječnou hodovou atmosféru. Výjimečné poděkování si nepochybně zaslouží hlavní stárci - Lída a Všezňa, bez nichž by se hody zajisté nekonaly a neměl by kdo křičet odpověď na otázku: "Kdo je nejlepší chasa?" Děkujeme také tam nahoru, že se všechno skvěle vydařilo a to včetně takřka ideálního počasí.

Závěrem ještě pár čísel. Letošních hodů se zúčastnilo více než šest set lidí! Krojovaný průvod čítal 34 stárků a stárek, 8 sklepníků, 2 ženačky, 37 krojovaných dětí, 14člennou kapelu, harmonikáře a koňský povoz s kočím.