MLADÉ HODY 2016

Termín: 4. června 2016
Hlavní stárci: Ondřej Švéda a Terezie Adolfová (Všezňa a Terka)
Mladých párů: 17 (4 kolony)
Sklepníků: 8 + 1 harmonikář
Ženáčů: 1 + 30 krojovaných dětí
Kapela: DK Silvanka

V sobotu 4. června 2016 proběhly již tradiční kohoutovické Mladé hody. Akce byla vyvrcholením hodových příprav, které měli občané městské části možnost prožít spolu s celou chasou během hodového zvaní. Pořádání události se zhostilo Společenství křesťanské mládeže ve spolupráci s RMČ Brno-Kohoutovice.

Slavnostní krojovaný průvod byl zahájen o půl druhé požehnáním v kapli Svaté rodiny, po němž následovalo předání hodového práva panem starostou před radnicí. Poté se už průvod s kapelou a koňským povozem vydal napříč celými Kohoutovicemi. Stárci si vyzvedli své sličné stárky na pěti zastávkách a na dvou zastaveních (u DPS a na Výletní) chasa zatančila, zazpívala a dala si "po decánku". V pět hodin byl poté průvod ukončen Moravskou besedou u zdravotního střediska. Následovalo focení všech krojovaných a rozchod stárků a stárek na hodovou večeři.

Večerní hodovou zábavu u restaurace Montána zahájila chasa v osm hodin naprostou novinkou - zatančila zavádku. Následovala soutěž o speciální edici hodového vína - tzv. mašličkovaná, poté opět moravská beseda v podání naší šikovné chasy a půlnoční překvapení, které si tento rok připravili stárci na téma popeláři, a bylo grandiózní. V průběhu večera se tančilo, zpívalo a pilo dobré vínko. K tanci a poslechu hrála kapela Silvanka a v pozdějších hodinách harmonikář Vojťák.

Dík patří zejména stárkům a stárkám, sklepníkům, ženám pečujícím o kroje, těm, kteří se přišli bavit a všem, kteří se na pořádání hodů podíleli - zejména také panu Plškovi, paní Adolfové a rodině Brázdové. Největší dík však patří našemu úžasnému hlavnímu stárkovi a hlavní stárce, kteří si vzali celou akci na starost a uspořádali nezapomenutelný den. Děkujeme!

Na závěr ještě pár čísel. Letošních hodů se zúčastnilo téměř šest set lidí. Krojovaný průvod čítal 34 stárků a stárek, 8 sklepníků, 1 ženačku, 30 krojovaných dětí, 16člennou kapelu, harmonikáře a koňský povoz s kočím.