MLADÉ HODY 2014

Termín: 7. června 2014
Hlavní stárci: Vojtěch Sychra a Ludmila Procházková (Cvrček a Lída)
Mladých párů: 22 (5 kolon)
Sklepníků:
4 + harmonikář
Ženáčů: 0 + 12 krojovaných dětí
Kapela: DK Silvanka